Giong is seeking companions for job positions.

STORE

Coffee & Drinks | F&B Team Lead

Thủ Dầu Một| Thành phố Hồ Chí Minh

Details

Coffee & Drinks | Frontliners - Phục vụ

Thủ Dầu Một| Thành phố Hồ Chí Minh

Details

 Coffee & Drinks | Barista

Thủ Dầu Một| Thành phố Hồ Chí Minh

Details

Bakery |  Bếp Phó

Bình Dương

Chi Tiết

Bakery |  Thợ Bánh

Bình Dương

Chi Tiết

Bakery |  Nhân Viên Bán Hàng

Bình Dương

Chi Tiết

Bakery |   Phục Vụ Cửa Hàng Bánh

Bình Dương

Chi Tiết

Cocktails & Alcoholic Drinks | Bartender

Thành phố Hồ Chí Minh

Details

Cocktails & Alcoholic Drinks | Barback

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Store Manager

Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Dương

Details

Giong is seeking companions for job positions.

OFFICE

Sales Executive

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Details

Admin

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Details

IT QC Executive

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Details

IT Frontend Developer

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Details

IT Intern

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Details

Cost Controller

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Details

Organisational Development Intern

Thành phố Hồ Chí Minh | Liên Tỉnh

Chi Tiết

Brand Strategist

Thành phố Hồ Chí Minh

Details

Accountant

Thành phố Hồ Chí Minh

Details

Marketing Manager

Thành phố Hồ Chí Minh

Details

Nhân viên vận đơn

Thành phố Hồ Chí Minh

Chi Tiết

Join Gióng's team

Send an email to tuyendung@ecogiong.com
Apply now