Barista

Thủ Dầu Một | Hồ Chí Minh | Nha Trang
Full-time

Mô tả công việc:

Thời gian và địa điểm làm việc:

Quyền lợi:

Yêu cầu:

Đăng kí ứng tuyển